Eva van der Fluit
management consultant
LinkedIn
NL EN

Diensten

>  Alignment

Plannen maken is één. Ze uitvoeren is twee.
De uitvoering heeft meestal heel wat voeten in de aarde.
Dus is het belangrijk na te denken over de vraag hoe u uw strategie- en veranderproces aanpakt voordat u eraan begint. De kans is klein dat uw professionals een door u bedachte koers uitvoeren. U hebt commitment en draagvlak nodig maar hoe krijgt u die? Gewone leiders kunnen soms gebruik maken van een top-down benadering maar u hebt baat bij een participatieve aanpak. Hier zijn methoden voor en met goede voorbereiding en begeleiding bereikt u concrete resultaten.

Voor meer informatie zie www.alignment.nu

>  Conflictbegeleiding

Conflicten horen bij organisaties maar als je er
midden inzit is het soms lastig om hoofd- en bijzaken
te onderscheiden. Er zijn vele opties om te handelen maar wat past in uw concrete situatie? Welke scenario’s zijn te verwachten? Uit welke interventies kunt u kiezen?

Voor meer informatie zie www.conflictoplosseninorganisaties.nl

> Professionalisering

Voorbeelden: Onderzoek doen naar de oorzaken van goed presteren en van incidenten in uw organisatie en de conclusies vertalen in een ontwikkelprogramma voor de professionals. Uw bestuur, organisatie of vakgroep begeleiden bij een zelfevaluatie. Of groepen van professionals begeleiden bij intervisie om effectiever te worden in hoofd- en bijrollen.